my ACR
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TİCARİ BELGELER

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TİCARİ BELGELER

PROFORMA FATURA

Satıcının malın cinsi, birim fiyatı, atış şartları ve teslim şekline ilişkin şartları satıcıya bildirdiği teklif niteliği taşıyan bir belgedir. Proforma fatura alıcı tarafından onaylanıp satıcıya iade edilirse ardından üzerinde yazılı şartların kabul edildiği anlaşılır.

Proforma Faturanın Özellileri

İhracatçı ve ithalatçı firmaların adı, ünvanı ve adresi

Faturanın düzenlendiği tarih ve yer

İhracat konu olan malın cinsi, ayrıca birim fiyatı ve özellikleri

Proforma faturayı düzenleyen firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi

İHRACAT FATURASI

İhracat faturası ithalatçıya gönderilen malın cinsini, ismini, miktarını, ardından birim satış fiyatını, toplam tutarını ve teslim şeklini gösteren belgedir.

Kıymetli evrak niteliği taşır.

İhracat gümrük beyannamesi açılması için düzenlenmesi zorunludur.

Firmaların adı, unvanı, telefonu, faksı ve adresi

Fatura Düzenlenme tarihi

Maliye Bakanlığının onayı

Fatura No

Ayrıca malın cinsi, birim fiyat ve tutar (FOB bedel tutarı)

Teslim Şekli

Ayrıca ödeme şekli ve banka bilgileri

MB’sı döviz alış kurları

Ayrıca malın menşei

Brüt ve net ağırlık

Ayrıca ihracat faturasında KDV tutarı yer almaz

İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞ FATURASI

Aynı ülkede faaliyet gösteren imalatçı firmanın ürettiği malları böylece satan ihracatçı firma adına imalatçı firma tarafından ihraç kaydıyla satış şartı ile düzenlenen faturadır.

Faturada malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, KDV ve toplam tutar yer alır.

Kıymetli evrak özelliği taşır.

Faturada;

Her iki firmanın adı, unvanı, adresi, vergi no, iletişim bilgileri, firma kaşesi ve yetkili imzaları bulunmalıdır.

Maliye bakanlığının onayı ve ayrıca Fatura no ve düzenlenme tarihi bulunmalıdır.

Bunun yanında faturada ihraç kaydıyla satış olduğu ve KDV tahsil edilmemiştir ibaresi yazılmalıdır.

Diğer yandan imalatçı olmayan bir işletme ihraç kaydıyla satış yapamaz.

İTHALAT FATURASI

Yurt dışında bulunan bir firmanın yurt içindeki ithalatçı firma için düzenlediği kıymetli evrak niteliğindeki belgedir.

İthalat Faturasında;

Tarafların adı,unvanı, vergi no, adres ve iletişim bilgileri yer alır.

Faturanın düzenlenme tarihi ve fatura no

Ayrıca ithalatı yapılan malın cinsi, miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı

Malın brüt ve net ağırlığı, menşei,

Çeki listesi bilgileri

Banka isimleri ve bilgileri

Ayrıca İthalat faturası yabancı dilde düzenlenir ve tercüme ettirilerek gümrük idaresine verilir.

ÖZEL FATURA

Türkiye’de ikamet etmeyen Türk ve yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’den satın aldıkları mallar için ödedikleri KDV’ni ülkeden ayrılırken gümrükten çıkış esnasında geri almalarını sağlamak amacıyla düzenlenir.